Regelgeving

ARTIKEL 1 : ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. VOORSTELLING

L’ASBL SPA HISTORIC RACING TEAM organiseert op 1-2 en 3 oktober 2021 de 1ste FRANCORCHAMPS RALLY FESTIVAL.

Het gaat om een historische voorstelling op beveiligde wegen gereserveerd aan een selectie van wagens van vroeger, zonder enige notie van tijd.

1.2. SECRETARIAAT

ASBL SPA HISTORIC RACING TEAM
7/1 Rue du Centre, 4130 ESNEUX-HONY
Tel : +32 475 698993
Email : info@rallyfestival.be
BCE 0456 763 892

1.3. VERANTWOORDELIJKEN VAN DEZE MANIFESTATIE

Verantwoordelijke organisatie : George JANSSEN
Verantwoordelijke Junior Team: Olivier LOFFET

1.4. OMSCHRIJVING VAN DE MANIFESTATIE

Deze manifestatie is geldig voor :

 • Een selectie van historische rally wagens ouder dan 25 jaar (wagens voor 31/12/1995)
 • Een selectie van rally wagens met een speciale historische belangstelling

Deze manifestatie is geen snelheidsproef, maar een demonstratie met als doel nostalgie en vermaak, zonder het nemen van onnodige risico’s; het doel is te rijden op eigen manier op de beveiligde opgelegde route. Maximum twee personen zijn toegelaten per wagen.

De volledige demonstratie route zal afgesloten worden volgens gemeentelijk arrest en zal enkel voorbehouden zijn aan de ingeschreven deelnemers en de wagens van de organisatoren.

De afgesloten demonstratie route zal verbonden zijn met open routes, onderhevig aan het respect van de wegcode.

ARTIKEL 2 : DEELNEMING

2.1. PRACTISCHE REGELS

DIT FRANCORCHAMPS RALLY FESTIVAL zal plaats vinden op 1-2 en 3 oktober 2021 op de Karting van het circuit van Francorchamps, Route du circuit 51, 4970 Stavelot.

2.2. AANVRAAG VOOR INSCHRIJVING

De inschrijvingen zullen gebeuren via ons formulier van aanvraag. Deze aanvraag zal pas goedgekeurd worden na verificatie van de wagen.

Afsluiting van de inschrijvingen op 23/09/2021

2.3. PUBLICATIE

De lijst van de deelnemers zal gepubliceerd worden op 24/09/2021 en zal beschikbaar zijn op onze internet site : https://belgian-rally-festival.be

2.4 VERIFICATIES

De technische verificatie van de wagens zal plaats vinden op 1 oktober 2021 op de Campus van Francorchamps, Route du circuit 60, 4970 Stavelot.

ARTIKEL 3 : TOEGELATEN WAGENS – OVEREENSTEMMING – UITRUSTING

3.1. TOEGELATEN WAGENS

Komen in aanmerking : de originele wagens of replica’s die de geschiedenis van de internationale rallys hebben geschreven.

Een selectiecommissie zal de inschrijving van de wagens bevestigen in functie van hun interesse en historische overeenstemming. Ze zullen verdeeld worden in volgende categorieën :

A/ SLOWLY SIDEWAYS :

 • ORIGINELE : Historische originele rally wagens
 • SLO1 : replica’s van de historische rally wagens identiek aan de originele.
 • SLO2 : replica’s van de historische rally wagens lichtjes verschillend van de originele.

B/ ANDERE HISTORISCHE RALLY WAGENS :

 • Andere rally wagens met specifieke historische interesse en weerhouden door het selectiecommité.
 • De organisatoren behouden zich het recht de start te weigeren van alle wagens die niet overeenstemmen met de geest van vroeger en/of van de manifestatie.
 • De wagens moeten verzekerd zijn en conform zijn aan de regels van de wegcode.
 • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overtreding.
 • Het aantal toegelaten wagens bij de start is 120.

3.2. 3.2. ADMINISTRATIEVE VERIFICATIE

Deze laten toe om de juiste identificatie te verzekeren van de wagen en de overeenkomst met het inschrijvingsdossier.

Tijdens de administratieve controle van de leden die deelnemen moeten zij het volgende kunnen aantonen :

 • Hun rijbewijs
 • De toelating van de eigenaar van de wagen als deze niet zelf met de wagen rijdt.
 • Al de dokumenten aangaande de wagen : grijse kaart, verzekeringsattest en vignet van de gevalideerde technische controle
 • Voor elk deelnemingslid : een medisch attest dat het sportief rijden toelaat ofwel een licentie afgeleverd door ASN.

3.3. 3.3. TECHNISCHE CONTROLE

Elke wagen zal gecontroleerd moeten worden door een opgelegde technische verificatie, volgens een convocatie van elke deelnemer.

3.3.1 VEILIGHEIDSPUNTEN

De organisatoren zullen verificaties moeten uitvoeren op volgende veiligheidspunten :

 • Verificatie van de banden die in goede staat moeten zijn. Racing banden zijn toegelaten, gladde banden zijn verboden.
 • Verificatie van het niveau van de vloeistof van de remmen en de fixatie van de batterij.
 • Verificatie van de verlichting, de lichten en de ruitenwissers die conform moeten zijn volgens de wegcode.
 • Aanwezigheid van signalisatiedriehoek en/of lichten die het gevaar melden.

3.3.2 VEILIGHEIDSAPPARATUUR

Buiten de hierboven vermelde punten, zullen de organisatoren volgende verificaties doen :

volgende bijkomende veiligheidsapparatuur

 • Een geheel van veiligheidsmateriaal in geval van choc en omkeer is gevraagd. De orinigele wagens voorzien van veiligheidskoepel moeten voldoen aan de originele specificaties van vroeger.
 • Fixatie van de zetels : De fixatie van de zetels moet zeer stevig zijn en conform aan de normen. Deze fixaties zullen gecontroleerd worden tijdens de technische controle.
 • Veiligheidsgordels : Gordels gehomologeerd FIA 6 punten zijn opgeëist.
  • De veiligheidsgordels moeten aangepast worden aan de kuipstoelen.
  • De fixatie van de veiligheidsgordels moet met bouten vastgemaakt worden en niet gelast.
  • De aanwezigheid van een harnas cutter is aanbevolen.
  • Een beveiligingssysteem voor hals en hoofd (vb. Hans) is aanbevolen.
 • Brandblussers : de wagen moet uitgerust zijn met een brandblusser van minimum 2 kg. Hij moet goed vastgemaakt zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn voor bestuurder en navigator. De datum van de laatste controle mag 2 jaar niet overschrijden.
 • Batterij : de accupolen moeten beschermd zijn tegen het risico van kortsluiting door voldoende herstel van de polen.
 • Helm en bivakmuts : bestuurder en navigator moeten helm alsmede een brandvertragende muts dragen op gans het parcours van voorstelling.
 • De rallypakken : bestuurder en navigator moeten brandwerende rallypakken dragen op het geheel van het demonstratieparcours. De productiedatum van het rallypak mag niet ouder zijn dan 2005 en moet herkenbaar zijn op het etiket dat aan het rallypak hangt.
 • Ondergoed : brandwerend ondergoed is sterk aangeraden. NB.: het dragen van synthetisch ondergoed (beha, slip enz.) onder de brandwerende kleding zal geen bescherming meer geven tegen brand en kan erge brandwonden geven.
 • Schoenen en sokken : Brandwerende schoenen en sokken zijn sterk aanbevolen.
 • Handschoenen : Het dragen van brandwerende handschoenen is sterk aanbevolen.

3.4 ALGEMEEN EXAMEN VAN DE WAGEN

Het gaat hier vooral om het respect van authenticiteit van het voorgestelde model. Als gevolg van deze verificatie, kan de organisator de deelname weigeren als deze niet conform zou zijn, of deze onmiddellijk uitsluiten indien deze gevaarlijk is en zonder vergoeding. Enkel 60% van de inschrijving zal terugbetaald worden, en de 40% resterende zullen gebruikt worden voor administratieve kosten en particulier investissement.

3.5 TOEGELATEN WAGENS BIJ DE START

Bij de start zullen enkel de wagens toegelaten zijn die de administratieve en technische verificaties ondergaan hebben.

ARTIKEL 4 : GANG VAN ZAKEN BIJ DE MANIFESTATIE

Twee personen, met gordel en helm voorzien voor het demonstratie wegparcour, zullen geautoriseerd worden aan boord. De tijdsinterval tussen elk vertrek mag niet minder zijn dan 1 minuut. Dit zou kunnen verhoogd worden door de organisator in geval van inhaal risico.

De tijdsinterval tussen elk vertrek mag niet minder zijn dan 1 minuut. Dit zou kunnen verhoogd worden door de organisator in geval van inhaal risico.

4.1 PROGRAMMA VAN DE MANIFESTATIE

Het programma is eventueel onderhevig aan lichte wijzigingen of toevoegingen, het definitief programma zal meegedeeld worden juist voor het evenement.

Vrijdag1 oktober 2021

 • Distributie van Roadbook, Administratieve controle, Technische controle en herkenning van het parcour op de campus van Francorchamps vanaf 9 u en dit tot 16 u

Zaterdag 2 oktober 2021

 • Voor de laatkomers van donderdag distributie van Roadbook, Administratieve controle, Technische controle en herkenning van het parcour op de campus van Francorchamps vanaf 9 u tot 12 u.
 • Voorstelling op service park met voorstelling aan het publiek.
 • Handtekeningen van de geselecteerde bemanning tussen 14 u en 16 u.
 • SHOW op het circuit van Francorchamps in de avond (tussen 17u10 en 19u50)

Zondag 3 oktober 2021

 • 4 SHOW ZONES, waarvan 2 weglussen “show van 8 tot 10 km” tweemaal uit te voeren in 2 weglussen = +/- 70 km ZONES

Zondag 26 september 2021

 • Vertrek voor Stavelot met voorstelling van de bemanning
 • 2 SHOW ZONES : de eerste SHOW ZONE VAN +/- 10 km tweemaal uit te voeren, de 2de van 12 km in lijn
 • Om 14 u : Einde van het Festival, met diner op zijn Luiks en feest in de tent zoals vroeger met de Fanfare, ambiance op zijn belgisch

Maandag 27 september 2021

Maandag zijnde een feestdag, geeft aan de laattijdigen de kans om in de penates te kruipen, of onze mooie streek te bezoeken.

De voorziene standplaatsen van het park (wagens en aanhangwagens) zullen vrij moeten zijn ten laatste om 10 uur.

4.2 HERKENNING

Het parcours van demonstratie wordt enkel herkend volgens de planning afgegeven aan de deelnemers en enkel met een civile wagen; deze maken deel uit van de controles. De regels van de wegcode moeten gerespecteerd worden.

Op de démonstratiewegen moet men de maximale geautoriseerde snelheid volgens de wegcode respecteren.

De herkenning is niet verplicht maar wel aanbevolen. Deze zijn gelimiteerd aan 2 passages per demonstratiesector. Elke overtreding van deze voorzieningen zal de uitsluiting van deelname aan het evenement teweeg brengen.

ARTIKEL 5 : BESTRAFFING

5.1. 5.1. GEWEIGERDE DEELNAME

Het vertrek zal geweigerd worden door de organisator in geval van :

 • De wagen niet overeenstemt met de criterias van de proef
 • De wagen niet conform is of de veiligheid niet voldoende is
 • Bij niet betaling van de deelname
 • Vertraging bij de deelname meer dan 15 min zonder rechtvaardige uitleg en bij elk demonstratie parcours

5.2. 5.2. UITSLUITING

De uitsluiting om deel te nemen kan uitgesproken worden door de organisator in geval van :

 • Roekeloos rijden, oneerlijke manoeuvers, incorrect of antisportief optreden
 • Onvriendelijk gedrag ten opzichte van de organisatoren, de officiele en andere deelnemers, het publiek of autoriteiten.
 • Vervalsing van de controle dokumenten
 • Het niet naleven van de signalisatie, bevelen van de directeur of signalen doorgegeven door de signalisateurs van de piste (gele of rode vlag).
 • Overtredingsrapport van de autoriteiten.

ARTIKEL 6 : APPARATUUR

 • Elke stopwatch zal verboden zijn aan boord van de wagens (buiten apparatuur van vroeger reeds in de wagen ingebouwd)
 • De deelnemers moeten verplicht de gordels en helmen dragen tijdens het parcours.
 • Brandblusser en bevestigde batterij, harnas of veiligheidsgordel zijn verplicht.

ARTIKEL 7 : VERZEKERINGEN

De deelnemer blijft alleen verantwoordelijk voor de materiele schade dat aan zijn wagen zou kunnen voorkomen, in geen enkel geval zal de organisatie verantwoordelijk gesteld worden. De deelnemer moet nakijken bij zijn verzekeraar of de schade gedekt is bij dergelijke manifestatie “piste verzekering”.

Het is aanbevolen dat elke deelnemer een individuele verzekering afsluit voor zichzelf. De organisatoren sluiten een polis RC deelnemers af. De organisatoren sluiten een polis RC deelnemers af.

ARTIKEL 8 : TOEPASSING VAN HET REGLEMENT – REGELS VAN GOED GEDRAG

Door zijn aansluiting, is elke deelnemer aanhanger van het aanwezig reglement en aanvaardt hij de beslissingen van de organisatoren. Elk geval niet voorzien in het bestaande reglement zal beslist worden door de organisatoren en zullen zonder beroep zijn.

De organisatoren behouden zich het recht veranderingen aan te brengen aan het programma van de manifestatie, alsmede de mogelijkheid van gedeeltelijk of totale annulatie indien de voorwaarden het eisen.

Elke deelnemer die opzettelijk andere deelnemers blokkeert zal dadelijk uitgesloten worden.

ARTIKEL 9 : CIRCULATIE EN BIJSTAND

9.1. 9.1. HET DEPANNEREN – BIJSTAND OP HET PARCOURS

In geval van panne op het parcours, zal de deelnemer dit dadelijk melden op een klare manier met zijn signalisatie driehoek en/of gevarenlichten indien zijn wagen een gevaar zou zijn voor de andere deelnemers of weggebruikers.

De signaalgevers zullen het gevaar melden door het gebruik van een gele vlag die ze in de lucht steken.

Elke mechanische tussenkomst zal ten laste zijn van de deelnemer. De bijstand en/of depannage van de deelnemer op het parcours zal enkel mogelijk zijn door synchronisatie met de organisatie of algemene coordinator.

In geval van stilstand op het parcours zal de organisator er voor zorgen de wagen buiten het parcours te brengen. Daarenboven zullen de dépannage en wegtakelen onder de verantwoordelijkheid en ten laste van de deelnemer zijn.

Elke deelnemer die het parcours verlaat, dit voor technische redenen of persoonlijke redenen, moet dit onmiddellijk melden aan de organisatie.

9.2. 9.2. SERVICEPARK

9.2.1 OPENING EN SLUITING VAN HET SERVICEPAR

Het servicepark zal opengaan op vrijdag 1 oktober 2021 vanaf 9 uur. Het park zal sluiten op maandag 27 september 2021 om 10 uur en moet vrijgemaakt worden voor dat uur.

Het park zal sluiten op maandag 27 september 2021 om 10 uur en moet vrijgemaakt worden voor dat uur.

Zijn enkel toegelaten in het servicepark de wagens die deelnemen aan de manifestatie alsmede de bijstandswagens voorzien van een officiele plaat “SERVICE”

De oppervlakte van het servicepark mag in geen geval beschadigd worden. Het is verboden om palen te planten, vijzen of andere bevestigingsmaterialen te gebruiken. De deelnemer zal verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadigingen.

Het belgisch milieumisbreuk zal van toepassing zijn, ttz. :

 • Het zetten van een waterdicht zeildoek van minimum 5 x 2 m voor de bescherming van de grond.
 • Het voorzien van een brandblusser van 5 kg minimum op dichte nabijheid.
 • De bijstandszone mag geen ecologische schade toerichten of geen andere schade op straf van sancties.
 • Vast of vloeibaar afval moet volledig geelimineerd worden door de bemanning conform het reglement.
 • Al de operaties van bijtanken zijn verboden in het servicepark (behalve generators)

9.2.3 RESTAURATIE – WERKING MET OPENBARE RELATIES IN HET SERVICEPARK

 • Elke werking met publieke relaties die een restauratie inhouden moet ter akkoord voorgelegd worden aan de organisator; deze moet ten laatste binnen zijn voor de afsluiting van de overeenkomsten.
 • De organisator zal zich het recht behouden om een deelname te vragen voor het verbruik van electriciteit en het afhalen van afval.
 • Verkoop van restauratie produkten in het servicepark is verboden.

ARTIKEL 10 : INZET

10.1. 10.1. AANTAL DEELNEMERS

Het aantal wagens toegelaten voor vertrek is vastgelegd op 120.

10.2. 10.2. GESCHIKTHEID VAN DE WAGEN

De deelnemer moet een aanvraag van geschiktheid indienen via de site Internet van de manifestatie onder rubriek “Edition 2021” als voorbereiding van de validatie van de wagen.

Suivez nous

Resources

Newsletter

Toutes les mises à jour sur le festival seront publiés sur notre page Facebook.


Copyright © Automobilia-LG ®. All rights reserved.